Bezplatne a popri štúdiu. Žiaci, študenti aj učitelia majú možnosť získať medzinárodné certifikáty digitálnej gramotnosti a osobnostného rozvoja

Podporiť rozvoj digitálnej gramotnosti, ale i takzvané 'soft skills' našich žiakov, študentov a učiteľov môžu aj medzinárodné certifikáty. Možnosť, získať ich bezplatne a popri štúdiu, ponúka národný projekt nesúci výzvu - vzdelávanie pre 21. storočie.       

Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie poskytuje pre flexibilných žiakov, študentov, ale aj ich učiteľov možnosť získať medzinárodné certifikáty ECDL a ECo-C.®

V prípade certifikátu ECDL - European Computer Driving Licence si môžu záujemcovia vybrať štyri z ponúkaných modulov: Základy práce s počítačom; Spracovanie textu; Tabuľkový kalkulátor; Používanie databáz; Prezentácia; Základy práce online; Práca s obrázkami a grafikou a Bezpečnosť pri práci  s IKT. K dispozícii majú samozrejme aj učebné materiály. „Účastníci tak nielen využívajú informačné technológie, ale svoje zručnosti si porovnávajú s medzinárodne rešpektovaným štandardom a ich doložia ich rovnako medzinárodne rešpektovaným dokladom,“ konkretizujú z národného projektu.

Testy pre moduly certifikátu ECDL overujú základné počítačové, ale aj informatické zručnosti žiadateľov o tento certifikát. Z národného projektu sa zhodujú, že certifikát by sa mal stať súčasťou minimálne stredoškolského vzdelania. „V poslednom roku projektu poskytuje IT Akadémia  možnosť získať tento certifikát bezplatne aj učiteľom základných škôl,“ dopĺňajú.

Ako národný projekt informuje v registračnom portáli je v súčasnosti registrovaných 5 826 žiakov – záujemcov o certifikát z 90 stredných škôl. Z toho 2 430 žiakov už ukončilo konzultácie. V období do 20. marca 2020 bolo do testovania zapojených 2 639 žiakov. Certifikát získalo 1 232 žiakov. „Niektorí maturanti testovanie nedokončili kvôli zrušeniu testovania z dôvodu mimoriadnej situácie. Počas nej bola prezenčná forma konzultácií k ECDL nahradená formou videokonferencie. Vysokoškolských študentov sa doteraz, z plánovaných 2 000, zapojilo 1 554 študentov. Certifikát doteraz získalo 701 frekventantov,“ spomínajú na margo presných čísel.

Tímová spolupráca, Selfmarketing, Manažment pri konfliktoch, Komunikácia a Prípadová štúdia sú moduly medzinárodného certifikátu ECo-C® - European communication certificate®. Ten dopĺňa digitálne zručnosti o takzvané soft skills, rozvíja štandardy osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. „Do aktivity na získania certifikátu ECo-C® sa  z možnej kapacity 100 učiteľov zapojilo 65 učiteľov SŠ. Stredoškolákov sa zapojilo 212, z kapacity 200 . Vysokoškolských študentov sa doteraz z plánovaných 400 zapojilo celkom 163.,“ uzatvárajú z národného projektu.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch projektu  je k dispozícii na oficiálnej webovej stránke www.itakademia.sk. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Bezplatne a popri štúdiu. Žiaci, študenti aj učitelia majú možnosť získať medzinárodné certifikáty digitálnej gramotnosti a osobnostného rozvoj

Posledný update stránky: 2020-07-13 12:29