Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení sú témou aktuálneho ročníka konferencie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ

Tradičné podujatie konferencia TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ opätovne poskytuje priestor pre odbornú diskusiu o témach vzťahujúcich sa k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. 

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa 23. októbra 2019 uskutoční už deviaty ročník konferencie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ (TTSZ).  

„Odbornej, ale aj širokej verejnosti z prostredia vysokých škôl, SAV a rezortných výskumných ústavov budeme opäť môcť prezentovať skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií na Slovensku a v zahraničí,“ upresňuje Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR.   

Odborníci tentokrát otvoria tému autorského práva, priemyselného práva a vývojovej spolupráce v oblasti softvérových riešení.

V moderovanom diskusnom paneli Jaroslav Noskovič z CVTI SR vyspovedá odborníkov Zuzanu Adamovú (AK Petkov) a Tomáša Klinku (AK Bukovinský & Chlipala) na tému ochrany softvérových riešení autorským zákonom, možnosti ochrany grafických rozhraní zapísaným dizajnom. Odznejú tiež informácie k zmluvám v rámci vývojovej spolupráce v oblasti softvérov.  

Lukáš Kolek (Katedra softwaru a výuky informatiky, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Karlova v Prahe) je členom tímu, ktorý na univerzitnej pôde vytvoril hru Atentát 1942. Predstaví príbeh cesty jej komerčného presadenia sa aj mimo akademických kruhov, a to i za hranicami ČR.

O spoluprácach akademickej sféry s firmami v oblasti IT budú rozprávať Viera Rozinajová (prodekanka FIIT STU), Martin Drozda (riaditeľ Ústavu informatiky                 a matematiky, FEI STU), Marián Koprda (Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.)  a Monika Tihanyiová s Mariánom Koprdom (ZľavaDňa s.r.o.).

Pravidelní účastníci konferencie potvrdzujú význam podujatia, ktoré má i naďalej záujem otvárať témy z oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v prostredí vedeckovýskumných inštitúcií. „Transfer technológií nie je stále na Slovensku bežnou a samozrejmou vecou. Každá možnosť osvety v tejto oblasti je preto vítaná. Konferencia TTSZ môže k tomu významne prispieť. Z minulých ročníkov konferencie mám viacero pozitívnych ohlasov na našu ponuku pomoci z hospodárskej sféry," uvádza profesor Marián Peciar, riaditeľ Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Docent František Jakab, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Technickej univerzity v Košiciach, rovnako vidí význam podujatia aj v osvete: „Konferenciu TTSZ považujem za skutočne prínosnú. Nielen z dôvodu, že ako jediná, pravidelne organizovaná aktivita významne prispieva do oblasti evanjelizácie transferu technológií ako takého. Stáva sa však aj miestom, kde sa stretávajú predstavitelia  výskumných inštitúcií, a predovšetkým odbornej priemyselnej verejnosti zo Slovenska i zahraničia. To je to jedinečná možnosť pre zdieľanie dobrých skúsenosti z predmetnej oblasti. Pre mňa osobne sa táto konferencia stala aktivitou, ktorá má nezastupiteľné miesto  v oblasti transferu technológií na Slovensku.“

Konferenciu organizuje CVTI SR. Je súčasťou trojdňového podujatia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019, ktoré bude prebiehať v dňoch 22. – 24. 10. 2019, pod záštitou Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy výskumu a športu SR.

Počas týchto dní sa uskutoční i Zasadnutie orgánov združenia Národné centrum transferu technológií SR (24. 10. 2019). SIEA pripravila panelovú diskusiu „Inovujeme Slovensko“ (22. 10. 2019). Vďaka spolupráci so SARIO ponúkne „Veda pre prax“ (24. 10. 2019) zástupcom univerzít a SAV možnosť zúčastniť sa B2B rokovaní na Slovenskej kooperačnej burze Bratislava 2019.

Presné informácie o mieste a čase konania jednotlivých podujatí, vrátane kompletného programu konferencie nájdete na www.nptt.sk.

Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení sú témou aktuálneho ročníka konferencie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ

Posledný update stránky: 2019-10-21 16:15