AKTUÁLNE: Vyberáme z COINTT 2020 pre dnešný deň

UŽ DNES 19. októbra 2020 sa v online podobe začína trojdňové podujatie, na ktorom budú hlavnými témami transfer technológií, duševné vlastníctvo a inovácie v podnikaní. Jedinečnú možnosť odbornej diskusie využijú najmä vývojári inovácií, ich fanúšikovia a tí predstavitelia biznisu, ktorí majú záujem do nich investovať.

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR.  Počas troch dní odznejú slová 72 rečníkov, v 23 vstupoch, na 3 live streamoch.  

Nenechajte si ujsť prednášky už z prvého konferenčného dňa. Z mnohých zaujímavých tém vyberáme:

LIVE STREAM 1

9:00 – 9:30 l Slávnostné otvorenie konferencie

9:30 – 10:15 l Evonik Fermas s.r.o.– scale up and launch platform – od komodít ku špecialitám

Miroslav Havlík - keynote speaker

11:45 – 12:15 l Čo prináša členstvo v Licensing Executives Society Czech Republic & Slovakia?

Vojtech Chloupek

13:00 – 14:15 l Biznis súvisiaci s transferom technológií v budúcnosti – bude nový alebo rovnaký?

Vít Hanuš, Jaroslav Lupták, Michal Nešpor, Michal Borza, Eva Šimeková

14:30 – 16:00 l Úloha centier transferu technológií v inovačných ekosystémoch 21. storočia (TT)

Marián Peciar, František Simančík, Anton Čižmár, Ján Turňa, Pavol Rafajdus, František Jakab

LIVE STREAM 2

12:30 – 13:30 l Inovácia – adaptačný mechanizmus na neštandardné podmienky trhu

Alexander Vengrin, Stanislav Hric, Peter Linhardt, Lucia Moncman, Tomáš Varadínek

14:00 – 15:15 l Podpora študentov v podnikaní, alebo študentské startupy – podporovať ich či nie?

Danka Moravčíková, Ján Lunter, Michal Hrabovec, Lenka Bednárová, Kristína Korčeková

LIVE STREAM 3  

11:15 – 11:45  l Prezentácia Európskej platformy výskumných údajov COVID-19

Anna Krivjanská

12:45 – 13:15 l Horizont Európa: rozvoj inovácie a výskumu EÚ  

Kvetoslava Papanová

 

Okrem hlavného organizátora podujatia - Centra vedecko-technických informácií SR, sú spoluorganizátormi: SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) – zabezpečuje tému Innovatoin; Civitta Slovakia, a. s. (konzultačná spoločnosť, zameriavajúca sa na podporu inovácii, technologických firiem a podnikania) – zabezpečuje tému Cooperation/Startup; SBA (Slovak Business Agency) a SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) – zabezpečujú aktivitu VEDA PRE PRAX.

www.cointt.sk

Posledný update stránky: 2020-10-19 08:47