AKTUÁLNE: Prístup do vedeckých databáz je OBNOVENÝ

Dostupnosť vedeckých databáz je v súčasnosti už zabezpečená.

http://ezproxy.cvtisr.sk/

Posledný update stránky: 2017-02-01 10:30