Aktuálne online workshopy pre sociálnych podnikateľov cielia na sieťovanie a vzájomnú podporu

Matchmaking a mentoring nebudú pre vás žiadne cudzie výrazy. Lepšie im porozumiete a navyše získate cenné informácie od odborníkov ako fungujú, ako ich využívať.

Aktuálnu sériu workshopov pre sociálnych a altruistických podnikateľov pripravuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci medzinárodného projektu cieleného na podporu sociálneho podnikania. Využiť túto možnosť zdieľania skúsenosti s odborným lektormi  môžete bezplatne.   

Zaujíma Vás sociálne podnikanie? Radi nezištne pomáhate? Chceli by ste spolupracovať so sociálnymi podnikmi a obojstranne si tak pomôcť napredovať?

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu CE RESPONSIBLE pripravilo aktuálne dva bezplatné online workshopy. Detailne predstavia možnosti prepojenia spoločensky zodpovedných a sociálnych podnikateľov a spoločného napredovania.

„Témami workshopov budú nástroje spolupráce, ale tiež mentoring, ktorý je v tomto prípade nesmierne dôležitý. Teóriu navyše doplnia aj úspešné príklady z praxe,“  konkretizuje Matej Smrek, projektový manažér z Odboru medzinárodnej spolupráce v CVTI SR.

Ako uzavrel, workshopy povedú špičkoví odborníci Ľubomír Billý (Centire) a Katarína Fischerová (Green Foundation).

16.6.2021 │ „Matchmaking - oblasti a nástroje úspešnej spolupráce“ │ Ľubomír Billý (Centire)

Podstatnou časťou workshopu bude prezentácia projektu OpenMaker. Ten mal za cieľ prepojiť svet tradičnej výroby a inovátorov („makerov“). Spájanie prebiehalo v štyroch krajinách súčasne. Konkrétne v Taliansku, Španielsku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. Hlavnou matchmakingovou aktivitou bola súťaž.  V rámci nej sa podporilo 21 projektov spolupráce, každý sumou 20 000 eur.

Lektor Ľubomír Billý (Centire) na podujatí priblíži fungovanie slovenského akcelerátora a jeho najúspešnejšie nástroje matchmakingu. Stali sa nimi tematické workshopy, inovačná súťaž a predovšetkým pilotná podporná schéma, ktorá podporila päť projektov spolupráce. 

„Na záver workshopu sme zaradili rozhovor s predstaviteľmi najúspešnejšieho projektu - sobi.eco. Účastníci dostanú zaujímavé tipy, ako efektívne podnecovať matchmaking a spoznajú príbehy úspešnej spolupráce,“ dopĺňa Smrek

Ing. Ľubomír Billý, PhD. (Centire)

Po doktorandskom štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave začal v roku 2012 pracovať v poradenskej a výskumnej spoločnosti Centire s.r.o. Ako člen tímu medzinárodných projektov participoval na príprave a realizácii vzdelávacích a výskumných projektov pre klientov zo súkromnej i verejnej sféry, ako aj interných projektov spoločnosti. V roku 2013 absolvoval stáž v prestížnom britskom think-thanku The Young Foundation, ktorý je priekopníkom v téme sociálnych inovácií. V rámci svojej činnosti pracoval na projektoch zameraných na duálne vzdelávanie, inovovanie študijných odborov, či otvorené inovácie. Zároveň je lektorom workshopov a webinárov o projektovom manažmente.  Manažoval slovenské aktivity projektu OpenMaker, ktorého zámerom bolo prepájanie tradičných výrobných firiem a inovátorov. Práve slovenský akcelerátor dosiahol v projekte najlepšie výsledky.

17.6.2021 │ „Mentoring – nástroj na rozvoj sociálnych podnikov a úspešné príklady z praxe“ │ Katarína Fischerová (Green Foundation)

Tento workshop ocenia začínajúci aj skúsení podnikatelia, ktorých zaujíma pozitívny spoločenský dopad a majú záujem angažovať sa prostredníctvom svojho podnikania ako budúci mentori. Lektorka Katarína Fischerová (Green Foundation) zodpovie na otázky ak môže vyzerať rola altruisticky orientovaného podnikateľa ako mentora pre sociálnych podnikateľov či inovátorov? „Spoločne účastníci bližšie zhodnotia vlastnú motiváciu, čo do mentoringu môžu priniesť a poskytnú sa im tipy pre úspešný mentorský vzťah, dodáva Smrek.

MSc. Katarína Fischerová 

Po štúdiu podnikania a financií pôsobila v zahraničí, v oblasti fin. plánovania a stratégie. Pripravovala a vyhodnocovala biznis plány pre nové produkty v oblasti telekomunikačných služieb, po 7 rokoch v korporátnom sektore sa však rozhodla pre zmenu. V r. 2017 absolvovala v Londýne ročný program On Purpose zameraný na profesionálov z biznisu, ktorí sa chcú uplatniť v sfére sociálneho podnikania a spoločenského dopadu. Po návrate na Slovensko pôsobila v tíme sociálneho podnikania a inovácií v Green Foundation. Medzi obzvlášť dôležité témy radí meranie a riadenie spoločenského dopadu, ktoré zastrešila s Akadémii sociálnej ekonomiky. Aktuálne pôsobí v občianskom združení PUNKT (udržateľný rozvoj miest a podpora lokálnej ekonomiky), venuje sa konzultantskej činnosti a koučingu.

Bezplatné prihlásenie na online workshopy je dostupné formou elektronického formulára. Počet miest je limitovaný.  

16.6.2021 │„Matchmaking - oblasti a nástroje úspešnej spolupráce“ │ Ľubomír Billý (Centire)

17.6.2021 │„Mentoring – nástroj na rozvoj sociálnych podnikov a úspešné príklady z praxe“ │ Katarína Fischerová (Green Foundation)

ilustračné foto: pexels.com

Posledný update stránky: 2021-06-08 14:08