AKTUÁLNE: O príležitostiach programu Horizont Európa sa dozviete v novom termíne

Podujatie Ako zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa aktuálne čakajú zmeny. V tejto súvislosti nebude realizované v pôvodne plánovanom termíne - 17. 3. 2021.
Najnovšie informácie o príprave podujatia, jeho termíne a podobe prinesieme včas na našich webových stránkach.

Prehľadné informácie k programu Horizont Európa nájdete aj oficálnej webovej stránke Národnej kancelárie Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Posledný update stránky: 2021-03-12 12:57