85vyrocie.cvtisr.sk

Ako správne komunikovať vedu? Odznejú tipy aj príklady

Vynikajúci úspech projektu, prelomový výsledok výskumu? A čo ďalej? Okrem odborných krokov je potrebné s danou informáciou aj „vykročiť von.“ Rozšíriť povedomie o vydarenej práci, ktorá vzišla z akademického či vedeckého prostredia. Toto špecifické prostredie si žiada i špecifický prístup ku komunikácii informácií.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako sídlo Národnej kancelárie Horizontu, zastrešujúcej na národnej úrovni aktuálne najsilnejší program podpory európskej vedy a výskumu, pripravilo webinár venovaný práve rozširovaniu informácii a komunikácii v programe Horizont Európa.   

„Pre všetkých, ktorých zaujíma správna komunikácia a šírenie vedeckých informácií, ale i to aké nástroje sú pri tom najefektívnejšie, sme zabezpečili on-line webinár - Diseminácia a komunikácia v programe Horizont Európa. Cenné rady aj príklady z praxe priblíži Eduard Petiška z Českej republiky, zo spoločnosti Sciencecom Agency,“ uvádza Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z CVTI SR.  

Odborník  bližšie rozoberie i rozdiely medzi tak prepojenými pojmami, ako sú diseminácia, teda rozširovanie informácií, komunikácia a exploatácia, čiže využívanie vedeckých výsledkov.

Ako doplnila Šimková správna a vhodne zvolená komunikácia môže projekty financované z programu Horizont Európa nielen dostať do povedomia verejnosti, ale im aj pomôcť k novým úspešným príležitostiam.

Diseminácia a komunikácia v programe Horizont Európa

webinár

27.06.2022 10:00– 11: 30 h

ProgramRegistrácia

 

Posledný update stránky: 2022-06-20 13:22
×