Ako na ochranu duševného vlastníctva? ...

... tak túto otázku sa snažili  zodpovedať experti z Národného kontaktného bodu pre Horizont 2020 a European IPR Helpdesk na podujatí v CVTI SR.

Vo štvrtok 15. februára 2018 sa v Centre vedecko-technických informácií (CVTI SR) v rámci projektu VIP4SME konalo podujatie „Patenty, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume“, ktoré by malo pomôcť výskumníkom lepšie sa zorientovať v možnostiach ochrany duševného vlastníctva.

Na podujatí vystúpilo niekoľko slovenských (CVTI SR, Horizont 2020) a zahraničných expertov (European IPR Helpdesk). Informovali o tom, ako sa dá identifikovať a komercializovať duševné vlastníctvo, ako ho treba chrániť a v konečnom dôsledku speňažiť a využiť na rast firmy.

Okrem základných informácií o duševnom vlastníctve, spôsoboch komercializácie, ochrany duševného vlastníctva v európskych projektoch, sa prítomní mali možnosť dozvedieť aj to, aké zmluvy v tejto oblasti existujú, kedy je potrebné ich použiť a kde je možné nájsť bezplatné vzory a konzultácie.

Prednášajúci:

Paula Barnola, European IPR Helpdesk (Introduction to intellectual property)

Barbora Kubíková, Národný kontaktný bod H2020 pre právne a finančné otázky (Duševné vlastníctvo v Horizonte 2020)

Paula Barnola, European IPR Helpdesk (Intellectual property commercialisation)

Jaroslav Noskovič, Centrum transferu technológií pri CVTI SR (Praktické využitie ochrany DV a transfer technológií)

Paula Barnola, European IPR Helpdesk (Intellectual property and contracts)

* z podujatia je dostupný aj videozáznam

Podujatie sa konalo v rámci medzinárodného projektu Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME).

Posledný update stránky: 2018-02-19 13:40