Ako môžu v oblasti sieťových technológií spolupracovať Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a stredné školy? Zainteresovaní otvoria diskusiu na spoločnom fóre.

Aktuálne pripravované SIEŤOVÉ FÓRUM je podujatím na spoločnú diskusiu a identifikovanie oblastí pre spoluprácu medzi Fakultou riadenia a informatiky UNIZA a strednými školami v oblasti sieťových technológií.

S meniacou sa demografiou trhu práce v súčasnom období  pribúdajú zamestnania, ktoré si vyžadujú síce menej fyzickej práce, ale o to viac digitálnych zručností. V médiách sa objavujú rôzne  odhady o tom, aké percento  súčasných pracovných miest by mohlo zaniknúť alebo sa radikálne zmeniť kvôli novým technológiám v najbližších desiatich až dvadsiatich rokoch, ale aj o tom aké percento nášho obyvateľstva má dostatočné digitálne kompetencie pre nastávajúce obdobie.

Ako zvýšiť u študentov motiváciu pre počítačové siete, bezpečnosť v digitálnom svete, zdieľanie best-practise od učiteľov na stredných školách, nástroje na podporu komunikácie v triede, možnosti rozširujúceho odborného vzdelávania pre učiteľov, podpora vzdelávania so zameraním sa na Cisco Netacad, web portál určený pre všetkých učiteľov SŠ a KIS FRI UNIZA,  to je len časť aktuálnych tém na ktoré zacieli prvý ročník podujatia SIEŤOVÉ FÓRUM.

Podujatie sa uskutoční 30. januára o 10:00 h. v konferenčnom centre RC009, na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.  

Pre účastníkov je pripravený bohatý program, ktorý je možné ešte upraviť na základe  podnetov uvedených v prihlasovacom formulári.

Budeme radi, ak prijme naše pozvanie čo najviac riaditeľov a učiteľov stredných škôl a spoločne tak vytvoríme úspešnú IT komunitu pre spoluprácu v oblasti sieťových technológií.

Viac informácií o podujatí sa dozviete na: https://www.fri.uniza.sk/stranka/sietove-forum. Podujatie sa bude realizovať formou prednášok, laboratórnych cvičení a diskusií aj o pripravovaných témach na jednodňové sieťové workshopy zastrešené v rámci IT Akadémie.

Podujatie sa organizuje ako súčasť aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s partnerskými univerzitami a ďalšími partnermi. Jeho strategickým cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomost- nej spoločnosti a trhu práce  so zameraním na informatiku a IKT.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Sieťové fórum   /plagát

 

Posledný update stránky: 2020-01-27 13:38