Aj spoločenské a humanitné vedy „sú otvorené“

Otvorená veda „je otvorená“ od fyziky po filozofiu. Množstvo poznatkov potrebujú zdieľať tak spomínaní fyzici, ako aj filozofi. V prírodných či technických vedách sa pojem otvoreného prístupu stáva čoraz výraznejšou súčasťou vedeckej praxe. Ako je to v spoločenských a humanitných vedách? Aké možnosti a nástroje využívame u nás, aké v medzinárodnom priestore?

Kontaktná kancelária pre otvorenú vedu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravila tematický webinár.

Webinár Otvorený prístup v spoločenských a humanitných vedách (nielen) na Slovensku priblíži aktuálny stav aj predošlý vývoj otvorenej vedy v súvislosti so spoločenskovednými a humanitnými vednými disciplínami.

Princípy otvorenej vedy podnecuje dnes najmä rast internetovej komunikácie a digitalizácie V súčasnosti sa uplatňujú nielen v rámci prírodovedných, medicínskych či technických odborov. Čoraz výraznejšie sa etablujú aj v spoločenskovedných disciplínach, vedách o človeku a v humanistike.

Digitálne zdieľané, voľne prístupné a transparentne realizované publikačné výstupy i výskumné dáta prirodzene prenikajú do akademickej praxe a vedeckej komunikácie aj u odborníkov z prostredia tejto  'druhej kultúry vedy.' V posledných rokoch sa však intenzívnejšie hovorí o osobitých riešeniach otvoreného prístupu v tomto smere. Takých, ktoré by vhodnejšie zohľadnili často odlišné odborné a publikačné postupy i teoreticko-metodologické špecifiká spoločenských a humanitných vied,“ konkretizuje Matej Harvát, lektor pripravovaného webinára.

Odborná verejnosť a ďalší zainteresovaní záujemcovia získajú vďaka webináru bližší pohľad na stav a perspektívy medzinárodného hnutia za otvorenú vedu v súvislosti s vedami o spoločnosti, kultúre a človeku. „Spoločne sa pozrieme na možnosti, ktoré otvorený prístup ponúka spoločenskovedným a humanitným odborom, na výzvy a obmedzenia, s ktorými je potrebné počítať v budúcnosti, ako aj na nástroje a platformy, pomocou ktorých je možné docieliť otvorenosť vo vedeckom výskume,“ uzatvára Harvát.

Podujatie sa bude konať 9. 2. 2022, od 10.00 do 11.00 hod. v online podobe. Pripojiť sa je možné formou živého vysielania.

 

Otvorený prístup v spoločenských a humanitných vedách (nielen) na Slovensku: Možnosti, výzvy, nástroje

9.2. 2022│10:00 – 11:00

ŽIVÉ VYSIELANIE  

Facebook event

 

Posledný update stránky: 2022-02-07 09:05