Aj slovenský výskum už pozná známku európskej excelentnosti

Európska veda postavila svoju konkurencieschopnosť na pilieroch programu Horizont Európa. Základom konkurencieschopnosti je však jedinečnosť výskumu. Európskym vedcom a výskumníkom ho potvrdzuje Známka excelentnosti MSCA. Neznámym pojmom už nie je ani pre slovenskú vedeckovýskumnú obec.

Aj vďaka aktivite Národnej kancelárie Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) sa aj u nás nastavil tento systém podpory.

Program Horizont Európa, ako aktuálne najväčší systém podpory európskej vedy, tvoria tri piliere.

Každý z nich podporuje jej konkurencieschopnosť z iného aspektu. „Výrazom excelentná veda chce Európska komisia zdôrazniť, že podporuje budovanie vlastnej základne vedcov a výskumníkov. Nechce, aby nám z Európskej únie odchádzali talenty. Pritiahnuť chce tie zo sveta,“ hovorí Zuzana Reptová z Národnej kancelárie pre Horizont Európa.

Punc hodnoty a originality práce vedcov a výskumníkov potvrdzuje na tej najvyššej úrovni aj Známka excelentnosti MSCA. „Je to známka kvality vo výskume. V plnom znení anglického originálu - Seal of Excellence The Marie Sklodowska Curie Actions (Známka excelentnosti MSCA). Pomenovaná je po slávnej poľsko-francúzskej vedkyni Marie Skłodowskej-Curie. Udeľuje sa v rámci  prvého piliera Horizont Európa projektom, ktoré nezískali grant, z dôvodu, že na ne nevyšiel rozpočet, ale sú excelentné.“

Tieto projekty prešli prísnym transparentným výberom a v medzinárodnej konkurencii získali nadpriemerný výsledok, hodnotenie nad 85 percent. „Udelením Známky excelentnosti MSCA Európska únia svojim členským štátom hovorí - Pozrite sa, toto sú najkvalitnejšie projekty a je na vás, aby ste pre ne na národnej úrovni nastavili podporu.“  

Slovensko v tomto prípade nemalo dlho nastavený systém podpory. Tento rok sa  však na podnet kancelárie Horizont Európa, v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) podarilo dosiahnuť zmenu. Systém podpory pre projekty so Známkou excelentnosti MSCA sa začal formovať. „Tento rok majú šancu byť podporené z prostriedkov Agentúry na podporu výskumu a vývoja v plnej sume, tak ako ich schválila EÚ. V budúcich rokov plánujeme túto schému vylepšiť. Počítame s tým, že prejde pod Plán obnovy, vďaka čomu by sa mohlo podporiť viac takto označených projektov."

Známku Excelentnosti MSCA sa podarilo získať už aj slovenským vedcom. „Ide o jedného spomedzi žiadateľov o štipendiá Marie Skłodowskej-Curie pre postdoktorandov. V anglickom origináli Marie Skłodowska Curie Actions Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF). Tieto štipendiá sú určené pre mladých talentovaných vedcov na začiatku ich kariéry, ktorí už začínajú samostatný výskum, ale ešte nemajú vlastné výskumné tímy.“

V tomto systéme podpory je motiváciou aj Česká republika. „Keď tu rozbehli systém podpory pre projekty s touto známkou, v nasledujúcich rokoch sa u nich zvýšil počet žiadostí o granty Marie Skłodowskej-Curie pre postdoktorandov, aj celková úspešnosť českých výskumných centier pri ich získavaní. Čiže naozaj si pritiahli talenty zo zahraničia. Dúfame, že podobný efekt dosiahneme aj na Slovensku, uzatvára Reptová.  

Aj slovenský výskum už pozná známku európskej excelentnosti

ERA Portál Slovensko

Posledný update stránky: 2022-06-13 12:48