Aj hodnotenie vedeckých časopisov má svoje trendy. Webinár CVTI SR priblíži tie aktuálne

Aký je prínos vedeckých časopisov pre vedu a výskum? Na túto otázku odpovedajú rozličné nástroje na hodnotenie vedeckých magazínov. A práve na aktuálne trendy v tejto oblasti sa bližšie pozrie pripravovaný webinár.

Webinár Vedecký časopis a prístupy k jeho hodnoteniu prezentuje rôzne prístupy k hodnoteniu vedeckých časopisov s cieľom zistiť ich prínos vedeckú obec a pre ohlas praktickej výskumnej práce.

„Bibliometrické a altmetrické prístupy hodnotenia publikačnej činnosti majú svoje možnosti aj limity. Pomocou metrík vieme definovať smerodajné informácie aj s predpokladanou hodnotou. Tieto informácie poskytujú bibliografické citačné databázy, sociálne siete, dokonca aj voľne dostupné zdroje,“  objasňuje Jitka Dobbersteinová z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Jitka Dobbersteinová zároveň dopĺňa, že webinár tiež poskytne informácie o prístupoch k hodnoteniu Open Access časopisov a trendov v hľadaní nových metrík.

Online podujatie sa uskutoční v utorok, 23. júna 2020 o 10. hodine.  

Registrovať sa je možné prostredníctvom online formulára.

Informácie o podujatí sú dostupné aj prostredníctvom Facebook eventu.  

Webinár je možné sledovať cez online stream.

Posledný update stránky: 2020-06-22 11:35