ACSESS Digital Library

 DLAcsess

The Alliance of Crop, Soil, and Environmental Science Societies (ACSESS) je združenie významných medzinárodných vedeckých spoločností, ktoré vytvorili digitálnu knižnicu všetkých publikácií vydaných spoločnosťou American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America. Umožňuje vyhľadávať a prehliadať digitálnu knižnicu s názvom Acsess Digital Library  z jedného miesta. 

Prístup: v študovniach CVTI SR do 19. 10. 2012.

Posledný update stránky: 2012-10-18 11:07