23. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 16. 6. 2020, pozvanie naň prijali minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Branislav Gröhling a štátny tajomník pán Ľudovít Paulis, vedúci  Kancelárie prezidentky SR pán Štefan Rozkopál, štatutári podujatia – prof. Ján Kyselovič z CVTI SR,  prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na oceňovaní sa zúčastnia aj  ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Ocenenia za rok 2019 sa budú udeľovať v piatich kategóriách:

1.             Vedec roka
2.             Mladý vedecký pracovník
3.             Inovátor roka
4.             Technológ roka
5.             Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Partnermi podujatia sú spoločnosti SPP, DatalanTatravagonka. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech a Parlamentný Kuriér.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2019 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk  v sekcii  Vedec roka SR.

23. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro 

Posledný update stránky: 2020-06-11 12:48