2. Sympózium o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií

S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a objaviť možnosti budúcej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa 21. – 23. septembra 2015 uskutoční na Slovensku 2. Sympózium o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií.

Rokovaní sa zúčastnia predstavitelia Číny + 16 krajín strednej a východnej Európy - Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej Hory, Estónska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenskej republiky, Slovinska a Srbska.

Sympózium, ktorého jednotlivé podujatia sa budú konať v Bratislave, Trenčine, Žiline a Nitre, poskytne príležitosť pre vládnych predstaviteľov, expertov a manažérov v oblasti inovácií, vytvoriť vzájomne prospešné vzťahy a umožniť zdieľanie znalostí a ideí. Sympózium zahŕňa prednášky slovenských expertov v oblasti inovácií a technológií a taktiež návštevy spoločností pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom. Otvorenie sympózia 21. septembra budete môcť sledovať online na stránke www.cvtisr.sk/symposium, kde je umiestnený link na online prenos.

Hlavnými organizátormi vedeckého Sympózia je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií a Slovensko – čínska obchodná komora, ďalej národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR,  Ministerstvo financií SR, Žilinská univerzita, Slovenská akadémia vied a ďalší predstavitelia významných spoločností pôsobiacich na domácom aj zahraničnom trhu.
(zdroj: oficiálna webová stránka MŠVVaŠ SR)
18. 9. 2015

 

Prvý deň sympózia sa konal na pôde Centra vedecko-technických informácií SR.

 

Podujatie otvoril Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý vo svojom prejave spomenul záujem o spoločnú spoluprácu s Čínou napríklad aj v rámci spolupráce s univerzitami či mobility vedeckých pracovníkov. 

 

Druhú úvodnú reč  predniesol Zhang Jian, vedúci čínskej delegácie. Ten zdôraznil, že 16 krajín strednej a východnej Európy, ktoré sa zúčastňujú týchto rokovaní patria k dôležitým partnerom Ćíny.       

 

Témy nasledujúcich panelov boli zamerané na mobilitu, e-goverment, inovačný ekosystém a informačnú bezpečnosť. Ďalšími témami sa stali podpora vedy, výskumu a inovácií a tiež transfer technológií do praxe.

 

V poobedňajšom bloku vystúpil i Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR, ktorý predstavil národný systém podpory transferu technológii na Slovensku.

 

Posledný update stránky: 2015-09-21 16:25