Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

SLORD: Spoločne s Európskou komisiou participujeme na online podujatí k aktuálnej téme. Ako rýchlo bude Európa pripravená na klimatické zmeny?

Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) organizuje 23. júla 2020 online podujatie k vysoko aktuálnej téme. Predmetom odbornej disktusie je: URÝCHLENIE PRECHODU SMEROM K EURÓPE, KTORÁ JE ODOLNÁ A PRIPRAVENÁ NA KLIMATICKÉ ZMENY


Viac informácií

Bezplatne a popri štúdiu. Žiaci, študenti aj učitelia majú možnosť získať medzinárodné certifikáty digitálnej gramotnosti a osobnostného rozvoja

Podporiť rozvoj digitálnej gramotnosti, ale i takzvané 'soft skills' našich žiakov, študentov a učiteľov môžu aj medzinárodné certifikáty. Možnosť, získať ich bezplatne a popri štúdiu, ponúka národný projekt nesúci výzvu - vzdelávanie pre 21. storočie.


Viac informácií

Nové predmety či stáže. Aktivity národného projektu reálne inovujú vzdelávanie v oblasti IT aj na vysokých školách

Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie inovuje vzdelávanie nielen na základných a stredných školách prostredníctvom nových inovatívnych metodík pre učiteľov, ale vytvára a zaraďuje nové a inovovaných predmety aj do študijných programov vysokých škôl.


Viac informácií

Už tradičná súťaž oceňujúca prenos výsledkov slovenského výskumu do praxe čaká na nominácie

Po ôsmykrát je tu súťaž určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov, ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti prenosu výsledkov výskumu do praxe. Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 prijíma nominácie.


Viac informácií

Digitálna transformácia je príležitosť. Reagujú na ňu aj učitelia

Aby sa dnešný absolvent uplatnil na trhu práce musí mať dobrý vedomostný základ. Poskytnúť mu ho môže iba také vzdelávanie, ktoré reaguje na súčasné trendy. O tom, akým spôsobom sa má výučba odzrkadľujúca aktuálnu digitálnu transformáciu realizovať, diskutovali stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia spoločne s odborníkmi z IT praxe.


Viac informácií

Aj hodnotenie vedeckých časopisov má svoje trendy. Webinár CVTI SR priblíži tie aktuálne

Aký je prínos vedeckých časopisov pre vedu a výskum? Na túto otázku odpovedajú rozličné nástroje na hodnotenie vedeckých magazínov. A práve na aktuálne trendy v tejto oblasti sa bližšie pozrie pripravovaný webinár.


Viac informácií

Hľadajú sa vedci v zahraničí s chuťou zlepšovať Slovensko

Krajania pôsobiaci v cudzine sa môžu zapojiť do databázy a pomôcť tak zlepšovať domáce vedeckovýskumné prostredie. 


Viac informácií

Učitelia stredných a vysokých škôl budú diskutovať o digitálnej transformácii

Súčasný trend digitálnej transformácie je obrovskou príležitosťou. Absolventom dáva možnosť uplatniť sa v podmienkach aktuálneho trhu práce. Hlavnou témou pripravovanej konferencie pre stredoškolských a vysokoškolských pedagógov je aj budúcnosť vzdelávania v tomto smere.


Viac informácií

Pandémia zvýšila záujem o virtuálne študovne. Online prístup k e-knihám si obľúbili najmä študenti

Jednoduchý prístup k dokumentom na podporu vzdelávania, vedy a výskumu a navyše v príjemnom používateľskom prostredí. Pilotný projekt virtuálnych študovní ponúka aktuálne viac ako 400 tisíc strán študijných a vedecko-výskumných titulov. Počas pandémie súvisiacej s koronavírusom sa záujem o túto službu rapídne zvýšil.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>