Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Spolupráca medzi partnerskými knižnicami je viditeľná a efektívna. Putovný knižný skener čaká ďalšia digitalizácia

Pre knižnice je to príležitosť ako skvalitňovať svoje služby. Pre používateľov možnosť, ako jednoducho získať nové zdroje informácií. Trend digitalizácie silnie aj v slovenských knižniciach.

V rámci projektu Partnerské knižnice začalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 
s bezplatnou digitalizáciou fondov verejných knižníc ešte v minulom roku.

Knižnice, ktoré si zabezpečia vlastné personálne kapacity a zdigitalizujú si tak diela samostatne, môžu využiť putovný knižný skener.

 


Viac informácií

Prax aj financie. Záujemcovia o silný európsky program pre výskum a inovácie môžu zistiť viac

Európske inovácie a výskum sú aktuálne pod patronátom programu Horizont Európa. Nový rok je aj pre vedcov a ďalších kľúčových partnerov ideálnou príležitosťou aktuálne sa zorientovať v súčasných trendoch. Napríklad aj v otázke koordinovania projektov programu či príprave jeho rozpočtov.

Už koncom januára otvára Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  užitočné témy v pripravovaných online podujatiach. Registrácia je k dispozícii už v týchto dňoch.


Viac informácií

Sociálni podnikatelia prijmite pozvanie „na siestu“

Siesta to je určitá pauza. Tá, ale ktorá sa aktuálne pripravuje vo forme online podujatí dodá namiesto energie z oddychu viacero užitočných informácií. Tí, ktorí chcete bližšie spoznať úlohu sociálnych podnikateľov, ste alebo chcete byť súčasťou sociálneho podnikania, zorientovať sa v aktuálnych trendoch, môžete získať skúsenosti od najlepších lektorov a navyše bezplatne.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spúšťa v rámci medzinárodného projektu podporujúceho sociálnych podnikateľov sériu webinárov Social Siesta. Prvý už 11. januára 2022.


Viac informácií

Začne sa česko-slovenská spolupráca. Jej aktivity cielia na knižnice a knihovníkov

Knižnice sú prispôsobivým priestorom. Živo reagujú na to, čo súčasný používateľ knižnice, ale aj dnešný knihovník potrebuje. S tým všetkým sú spojené pojmy ako digitalizácia, e-zdroje, nové služby no tiež vzdelávanie a získavanie finančných zdrojov.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Moravská zemská knižnica v Brne sa rozhodli ísť vo veci rozvoja knihovníctva i profesie knihovníka spoločnou cestou. Podpísali dohodu o spolupráci.


Viac informácií

Zoznámte sa s Japonskom

Rôznorodosť kultúr to je ako rôznorodosť poznania. Aktuálne to o krajine vychádzajúceho slnka priblíži aj autentická literatúra.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) dostalo do fondu knižný dar v rámci projektu READ JAPAN. Zdroje informácií o japonskej ekonomike, medzinárodných vzťahoch či obchode sú teda značne rozšírené.


Viac informácií

Digitalizácia dala online podobu významnému odbornému časopisu. Zaujme nielen literárnych vedcov

Cez dvesto čísel a cez tridsaťtisíc strán. Odborný časopis Slovenská literatúra je aktuálne dostupný v elektronickej podobe. Zdigitalizovali sa aj staršie čísla, ktoré ju doteraz nemali.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci medzinárodného projektu EODOPEN nadviazalo spoluprácu s Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied.  Prostredníctvom digitálnej knižnice sprístupnilo časopis Slovenská literatúra.

 


Viac informácií

Digitalizácia nie je centralizovaný pojem. Online podobu budú mať aj Kysucké regionálne noviny

Digitalizácia aj pomyselne, aj prakticky presahuje hranice. Digitalizované zbierky sú tu preto, aby boli dostupné vždy a všade. Formou online regionálnych novín sa po ich digitalizácii dostanú záujemcovia i na Kysuce.

V rámci projektu Partnerské knižnice dá Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) elektronickú podobu regionálnym kysuckým novinám.


Viac informácií

Vedci majú možnosť skúsiť mentoring, ktorý ich privedie k najlepším

Mentoring pre prestížny grant a špičková podpora pri príprave projektu. Už i takáto stručná charakteristika stačí na to, aby sa súčasná výzva pre vedcov a výskumníkov stala jednoznačne originálnou príležitosťou, ako urobiť významný krok pre svoj projekt.

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Nadácia ESET spoluorganizujú výzvu pre komplexný mentoring žiadateľov pre grant Európskej rady pre výskum.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>