Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Výskumná integrita zahŕňa aj otázky čestnosti vo vedeckej praxi. Slovenské univerzity a výskumné inštitúcie sa budú môcť prihlásiť k Vyhláseniu o zabezpečení Výskumnej integrity na Slovensku

Problematika odhaľovania plagiátorstva, ale predovšetkým štandardizácia správnej vedeckej praxe či téma takzvaných etických kódexov výskumníkov je v súčasnosti aktuálnou. O situácii v tejto oblasti na Slovensku a pojme vedecká integrita diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii.


Viac informácií

Tohtoročná Cena za transfer technológií čaká nominácie do 15. augusta 2019

Hľadajú sa "naj" technológie a inovácie, pôvodcovia/pôvodkyne, pôvodcovské kolektívy, počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku. Súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2019 prijíma nominácie do 15. augusta 2019. 


Viac informácií

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.


Viac informácií

Účastníci takzvaných „Widening“ nástrojov zhodnotia zapojenie sa v programe Horizont 2020

Tím ERAdiate v spolupráci s COST - European Cooperation in Science and Technology asociáciou pripravuje jedinečný workshop s názvom "Success factors of H2020 widening instruments in Slovakia: lessons learnt and future outlook." Workshop sa uskutoční 20. mája 2019 v zasadačke Vedeckej rady (Nová Menza) na Žilinskej univerzite v Žiline.


Viac informácií

22. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 13. 5. 2019 v Bratislave.


Viac informácií

PROJEKT ECOINN DANUBE PODPORIL EKO-INOVÁTOROV V SPOLOČNOM ÚSILÍ CHOPIŤ SA ENVIRONMENTÁLNYCH VÝZIEV

Eko-inovátori, vysokoškolskí učitelia, zástupcovia projektov Programu Dunajskej nadnárodnej spolupráce 2014-2020 a študenti sa stretli 9. apríla 2019 pri príležitosti medzinárodnej konferencie „Danube: Innovation in Flow.“ Diskutovali o eko-inováciách, cirkulárnej ekonomike, manažmente odpadov a nových nástrojoch, stratégiách a pilotných aktivitách zavedených projektom Eko-inovatívne spojený dunajský región - EcoInn Danube.


Viac informácií

Výstava v levočskom múzeu poodhalí svet tretej dimenzie, ale aj vône lipy a dláta

Učarovala mu vôňa dreva, nemenej však svet modernej vizuálnej tvorby končiaci možno až niekde v tretej dimenzii. Aj taká je originálna tvorba Mária Furčáka, nepočujúceho umelca, ktorého sa chystá priblížiť levočské Múzeum špeciálneho školstva.


Viac informácií

Počítačové hry nielen hrali, ale aj vymysleli

Hovoríme o žiakoch a študentoch, ktorí sa nedávno predstavili na celoslovenskej súťaži IHRA 2019. Ich úlohou bolo vytvoriť počítačovú hru a priviesť ju do hrateľného stavu. Už 7. ročník súťaže v tvorbe počítačových hier IHRA 2019  sa uskutočnil 24. 4. 2019  na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súťaž je súčasťou aktivít národného projektu IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21.storočie.


Viac informácií

Podujatia Tour de ERA úspešne v cieli

V utorok 30. apríla 2019 sa v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave konalo posledné zo série piatich dvojdňových podujatí Tour de ERA v piatich slovenských mestách - Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Bratislave.


Viac informácií

V budúcnosti bude 3D tlačiareň možno rovnkako bežná, ako tá kancelárska. Myslí si jeden z víťazov celoslovenskej súťaže stredoškálov v trojrozmernom modelovaní

V budúcnosti bude 3D tlačiareň možno rovnkako bežná, ako tá kancelárska. Myslí si jeden z víťazov celoslovenskej súťaže stredoškálov v trojrozmernom modelovaní Už druhý rok si môžu stredoškoláci svoju vlastnú šikovnosť v modernej technológií 3D tlače porovnať s ďalšími spolužiakmi z celého Slovenska. Tento rok si to vyskúšali ôsmi študenti. 


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>