Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Keď je programovanie hrou

Žiadna nuda s nulami a jednotkami v programovacom jazyku, ale umenie si s ním poradiť tak, aby výsledkom bola funkčná počítačová hra. Žiaci a študenti, ktorí sa predstavili v súťaži IHRA 2018 to zvládli výborne.


Viac informácií

Celoštátny systém na odhaľovanie plagiátov zaujal odborníkov z Albánska

Podnet na zdieľanie skúseností s prevádzkovaním a fungovaním Antiplagiátroského systému vzišiel zo strany Ministerstva školstva, športu a mládeže Albánska. Na dvojdňovej návšteve v Centre vedecko-technických informácií SR boli prezentované aktivity centra a spoločne sa diskutovalo aj o potenciálnej spolupráci.


Viac informácií

TECH INNO DAY 2018

Zaujíma Vás svet inovácií, nových technológií a startupová scéna? Chcete stretnúť inšpiratívnych ľudí z úspešných firiem? Neváhajte a zúčastnite sa networkingového podujatia TECH INNO DAY 2018!


Viac informácií

Blíži sa festival vedeckých filmov – FVF 2018!

Nadšencov vedy a techniky isto poteší, že sa blíži 5. ročník Festivalu vedeckých filmov – FVF 2018, ktorý má podtitul VEDA JE POKROK. Podujatie sa uskutoční v dňoch 28. až 29. mája 2018 v Centre vedecko-technických informácií SR


Viac informácií

Routledge Handbooks Online

Prístup pre registrovaných používateľov CVTI SR do 8. 5. 2018


Viac informácií

Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2018 „SFEL2018“

European XFEL, najvýkonnejší rtg. laser na svete, bol uvedený do činnosti v Hamburgu od 1.9.2017, pričom už boli zverejnené prvé dve výzvy na podávanie návrhov na realizáciu experimentov v r. 2017 a 2018. Slovenská republika má v spoločnosti European XFEL GmbH významné postavenie akcionára a aj preto je jedným zo zámerov školy SFEL2018 informovať slovenskú vedeckú komunitu nielen o najnovšom vývoji v XFEL, ale najmä o spôsobe prípravy na realizáciu experimentov za účasti pozvaných zahraničných odborníkov.


Viac informácií

Doktorandi a mladí výskumníci je tu ERIN 2018

Medzinárodná konferencia ERIN 2018 sa tento rok uskutoční 2. – 4. mája 2018 v obci Častá. Koncepcia konferencie vznikla v roku 2007 na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Strojníckej fakulte. Za dvanásť rokov sa stala prestížnou konferenciou zacielenou na doktorandov a mladých výskumníkov.

Registrácia účastníkov je možná do 13. apríla 2018. CVTI SR je partnerom podujatia.


Viac informácií

SLORD: Zhrnutie seminára Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému

Dňa 19. marca 2018 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil odborný seminár s názvom Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému. Podujatie organizovala poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli.


Viac informácií

Sieťoví odborníci sú v IT žiadaní ... medzi mladými ich hľadá súťaž

Odborníkov v oblasti počítačových sietí dnes potrebujú tak malé a stredné podniky, ako aj veľké nadnárodné spoločnosti. Budúcich profesionálov aktuálne preverila celoslovenská súťaž.  Zúčastnilo sa jej takmer sto jednotlivcov z radov stredoškolákov a vysokoškolákov.  

Súťaž sa konala v rámci aktivít národného projektu IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie.  


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>