Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Aktuálne k problematike otvoreného prístupu na novej webovej stránke

Otvorený prístup sa prezentuje ako bezplatná a neobmedzená cesta k vedeckým informáciám. Centrum vedecko-technických informácií SR nedávno spustilo webovú stránku, na ktorej nájde odborná verejnosť potrebné informácie k tejto téme. 


Viac informácií

CVTI SR ako úspešný vedúci partner projektu v Dunajskom nadnárodnom programe

Dunajský nadnárodný program poskytuje príležitosť zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce a využiť tak možnosť finančnej podpory na realizáciu projektov. CVTI SR je aktuálne riešiteľom a zároveň vedúcim partnerom jedného z takýchto projektov. O príprave projektu Eco Inn Danube informovalo i na Národnom informačnom dni. 


Viac informácií

CVTI SR v spolupráci s BIC Bratislava pripravuje workshop pre inovatívnych malých a stredných podnikateľov

V rámci programu Horizont 2020 je pre malé a stredné podniky určený nástroj (SME Instrument), vďaka ktorému možno podporiť inovácie tých ambicióznych.  Aktuálne sa o tejto forme podpory, tvorbe návrhov projektov, ale i úspešných príbehoch bude diskutovať v CVTI SR, ktoré zastrešuje sieť národných kontaktných bodov H2020.Viac informácií

Prvé kroky k vybudovaniu Protónového terapeutického centra na Slovensku

Cieľom pripravovanej spolupráce je vytvoriť spoločné pracovisko výskumu a vývoja v oblasti protónovej terapie na Slovensku. Ide tak o výnimočnú príležitosť, ako využiť už existujúcu a momentálne disponibilnú infraštruktúru s jej následnou potenciálnou prípravou za účelom  najmodernejšej a najmä šetrnej liečby onkologických ochorení, ktorá v súčasnosti u nás nie je k dispozícii.


Viac informácií

CVTI SR aktuálne ponúka k predaju vedecko - popularizačné publikácie

Ponúkame Vám dve vedecko - popularizačné publikácie Nanosvet na dlani od prof. Štefana LubyhoNaša príroda v kocke od doc. Miroslava Sanigu.


Viac informácií

CVTI SR spolupracuje na vysokošpecializovanom podujatí

 

Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017 „SFEL2017“

 

Najvýkonnejší rtg. laser E-XFEL v Hamburgu bude uvedený do činnosti v druhej polovici roku 2017, v ktorom má Slovenská republika významné postavenie akcionára. V tejto súvislosti bola už zverejnená prvá výzva na podávanie návrhov na realizáciu experimentov v rozsahu 800h meracieho času v roku 2017. Pri tejto príležitosti sa uskutoční 9. 5. – 12. 5. 2017Liptovskom Jáne Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017 „SFEL2017“. Jedným zo zámerov školy SFEL2017 je informovať slovenskú vedeckú komunitu nielen o najnovšom vývoji v E-XFEL, ale najmä o spôsobe prípravy na realizáciu prvých experimentov za účasti pozvaných zahraničných odborníkov.


Viac informácií

Aktuálne voľné pracovné pozície v CVTI SR

CVTI SR aktuálne obsadzuje voľné pracovné miesta


Viac informácií

Týždeň slovenských knižníc - TSK 2017

v rámci Týždňa slovenských knižníc v CVTI SR od 13. do 17. marca 2017 bude registrácia nových používateľov zdarma


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>