Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Agropotravinárstvo a biohospodárstvo medzi témami národného informačného dňa programu Horizont 2020 SC2

Ako posilniť európske agropotravinárstvo a biohospodárstvo je hlavná téma pripravovanej diskusie na pôde Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.  


Viac informácií

TASR (12.10.2017): "Budúcnosť energetického sektora a aktuálne trendy boli hlavné témy stredajšej konferencie na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ktorú pripravila Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)."

"Budúcnosť energetického sektora a aktuálne trendy boli hlavné témy stredajšej konferencie na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ktorú pripravila Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)."


Viac informácií

Cena za transfer technológií na Slovensku: Ocenenie, ktoré inovátorov motivuje aj poháňa vpred

Výskum orientovaný na prax je trendom súčasnej vedy a zároveň jej  budúcnosťou. Dokazuje to neustále väčší záujem zo strany samotného podnikateľského prostredia, ale aj inovatívny a prakticky využiteľný potenciál konkrétnych výsledkov výskumu. Cena za transfer technológií na Slovensku 2017 aktuálne ocenila to najlepšie.  


Viac informácií

O otvorenej vede otvorene

Centrum vedecko-technických informácií SR je zástupcom za Slovensko v medzinárodnom projekte, ktorého cieľom je vybudovať infraštruktúru a podporiť otvorený prístup k výsledkom vedeckých projektov financovaných z prostriedkov EÚ.  Aktuálne sa chystá národný workshop tohto projektu, v ktorom sa bude o otvorenej vede a otvorenom prístupe diskutovať fundovane a skutočne otvorene.


Viac informácií

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

Z oblasti biomedicíny a vied o živote


Viac informácií

Objednaná záverečná práca je plagiát

Ak niekto pripraví konkrétny druh vysokoškolskej práce pre niekoho iného, a ten ju potom predloží ako svoje dielo, nie je to v súlade s akademickou etikou a integritou. ...


Viac informácií

Slovensko vstupuje do Európskeho laboratória molekulárnej biológie

Pri príležitosti plného vstupu Slovenskej republiky do organizácie Európskeho laboratória molekulárnej biológie sa v Bratislave uskutoční informačný workshop.
v piatok, 6. októbra 2017 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Viac informácií

FabLab Bratislava privítal partnerov medzinárodného projektu

Centrum vedecko-technických informácií SR hostilo aktuálne druhý tematický míting medzinárodného projektu FabLabNet, do ktorého je aktívne zapojené. Partneri projektu sa stretli v bratislavskom Fablabe.


Viac informácií

SLORD: V Bruseli sa bude hovoriť o budúcnosti energetiky

Budúcnosť energetického sektora a aktuálny trend takzvanej Energy 4.0 priblížia rečníci na pripravovanej konferencii Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli.   


Viac informácií

Hostíme medzinárodné podujatie o výskumných informáciách na Slovensku

Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS  sa  túto jeseň uskutoční v dňoch 20.-22.11. na Slovensku. Hostiteľom bude  CVTI SR.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>