Deň otvorených dverí + fotogaléria

Množstvo hodnotných infomácií, vaše otázky, naše odpovede.

                                           75. výročie svojho založenia sme oslávili spolu s vami 20.11. 2013                                                                                              na Dni otvorených dverí CVTI SR  2013 - DOD CVTI SR.                                           

„Výročie si pripomíname Dňom otvorených dverí práve preto, že chceme verejnosti priblížiť našu prácu a ukázať, kde sa prakticky odzrkadľujú jej výsledky,“ uviedol pri jeho otvorení Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR.    

Pre návštevníkov bolo pripravených sedem tematických stolov s informačnými panelmi a propagačnými materiálmi, pri ktorých kompetentní odborní pracovníci poskytovali osobné konzultácie a takouto neformálnou cestou informovali o svojej práci. Jednotlivé tematické stoly boli zamerané na nasledujúce oblasti činnosti CVTI SR:

knižnično-informačné činnosti
(„Sme tu už 75 rokov!“)

PANEL 1   PANEL 2

vydávanie odborných časopisov a publikácií

(„ITlib.Informačné technológie a knižnice, TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin, Quark )

PANEL 1  PANEL 2

aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
(„Veda v Centre, Vedecká cukráreň, Týždeň vedy a techniky...“ )

prenos výsledkov vedeckej práce do spoločensko-hospodárskej praxe
(„Centrum transferu technológií - ...miesto, kde sa veda spája s praxou.“ )

podpora vedy prostredníctvom informačných systémov
(„CVTI SR navrhuje, implementuje a prevádzkuje komplexné informačné systémy s celoštátnou pôsobnosťou:         CIP VVI, SK CRIS, CREPČ a CREUČ, CRZP a APS .“ )

národné a medzinárodné projekty

(„VEDA – INOVÁCIE - PRAX“)

 3D tlač – technológia 21. Storočia
(„Od nápadu k realizácii“)

Okrem aktivít CVTI SR prezentovali formou vystavovateľských stánkov svoje produkty a služby aj partnerské organizácie. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia spoločností HUMUSOFT, Albertina Icome Bratislava, SVOP, Emerald Group Publishing Limited,  EBSCO Information Services, Microsoft Slovakia a Suweco SK.        

Podujatie podporili             

Popoludnie patrilo slávnostnému stretnutiu odbornej verejnosti, ktorého sa zúčastnili okrem ministra školstva Dušana Čaploviča zástupcovia ministerstiev, diplomatických zborov, akademickej obce, profesijných združení a spolkov a ďalších spolupracujúcich organizácií.

Vyberáme z Pamätnej knihy:

 „Otvárajte aj naďalej dvere k novým informáciám a riešeniam.“

„Ďakujeme krásne za príjemné chvíle, odborný aj ľudský prístup.“

„Som veľmi rád, že som  za dve hodiny stihol vidieť množstvo noviniek.“  

„...veľa vzdelania chtivých študentov a veľa plodných partnerstiev a projektov.“

„Bolo nám cťou byť partnerom osláv a CVTI budeme naďalej podporovať.“

„Obrovská vďaka za vynikajúcu prácu v oblasti vedy, výskumu a inovácií, jej propagácii a pomoci v rozvoji vedomostnej ekonomiky...“

„Let us wish you all the best and many more centuries supporting science.“

NAHLIADNITE DO FOTOGALÉRIE

 

 

 

Posledný update stránky: 2013-12-18 12:44