Zelená energia – reklamný ťah, či nevyhnutnosť?

Termín: 24.11.2016, 17:00 - 24.11.2016, 19:00

Reálna hrozba nedostatku tradičných palív v blízkej budúcnosti a s nimi spojené emisie poškodzujúce životné prostredie, dáva stále väčší a reálnejší priestor využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Ale ako zabezpečiť dostatok energie pre stále sa zvyšujúci počet obyvateľov zemegule vzhľadom na zmenšujúce sa energetické zásoby, a navyše tak, aby sme čo najmenej znečisťovali životné prostredie? ...

Pozývame vás do novembrovej vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o obnoviteľných a alternatívnych zdrojoch energie, o možnostiach ich využitia vo „veľkej“ energetike, ale aj v bežných domácnostiach.

Vo štvrtok 24.11.2016 o 17.00 hod. privítame uznávaného vedca a odborníka na obnoviteľné zdroje energie doc. Ing. Petra Tauša, PhD., z Ústavu zemských zdrojov na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na TU v Košiciach.

POZVÁNKA: Zelená energia – reklamný ťah, či nevyhnutnosť?

(plagát)