workshop - Obnoviteľné zdroje energie a energetická účinnosť v priemyselných procesoch

Termín: 27.3.2014, 9:00 - 27.3.2014, 15:00

RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRIAL PROCESSES (workshop)

Prihláste sa medzinárodný seminár o najnovšom vývoji na poli efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie a prenosu súvisiacich poznatkov do priemyselnej praxe.

Témami seminára sú manažment v oblasti energetickej účinnosti, investície či najnovší trend "smart" fimy a "smart" mestá.  Záver podujatia bude patriť prehliadke testovacieho laboratória na technológie obnoviteľných zdrojov energie.

prihlasovací formulár + program

pozvaní prednášajúci

KONTAKT

Dr. Ing. Jaroslav JERZ

Slovenská akadémia vied

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

E-mail: ummsjerz@savba.sk