Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách

Termín: 15.6.2017, 8:00 - 15.6.2017, 15:15

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Centrum vedecko‐technických informácií (CVTI SR) pozýva               15. júna 2017 na seminár - Vyučovania duševného vlastníctva na univerzitách.

Je určený zástupcom akademickej obce, doktorandom, študentom a tiež všetkým, ktorí majú záujem o problematiku duševného vlastníctva.

Registrácia: do 12. júna 2017, vyplnením on-line formulára.

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná miestnosť č. 235 na 2. poschodí)

Kontakt:

Mgr. Radka Ličková, ÚPV SR
radka.lickova@indprop.gov.sk
tel. 048/43 00 120