Vianočné stromčeky verzus slovenské lesy

Termín: 18.12.2018, 09:00 - 18.12.2018, 11:00

Väčšina vianočných stromčekov, ktoré sa na Slovensku predávajú pochádzajú z Dánska. Prečo? Je dovážanie stromčekov pre nás výhodnejšie? Je vôbec zdobenie živého stromčeka ekologické alebo je lepšie investovať len raz do umelej „jedličky“? Jednou z odpovedí na tieto otázky môže byť aj využívanie opustenej, prípadne degradovanej poľnohospodárskej pôdy, alebo vytváranie tzv. agrolesníckych systémov, keď sa na jednej ploche kombinuje poľnohospodárska produkcia s pestovaním drevín. Využívanie poľnohospodárskej pôdy okrem poľnohospodárskej produkcie aj na pestovanie drevín, pričom jednou z možností sú vianočné stromčeky, je v súčasnosti v Európe stále rozšírenejšie.  Práve takéto kombinované systémy odborníci považujú aj za významné opatrenie proti dopadom klimatických zmien.

HOSŤ: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V lesníckom výskume pracuje od roku 1986. Pôvodne sa profesijne zaoberal prirodzenou a kombinovanou obnovou lesa, rekonštrukciou lesných porastov a hodnotením biodiverzity lesných ekosystémov. V poslednom období sa venuje najmä problematike agrolesníckych systémov. Má bohaté skúsenosti s manažovaním domácich vedecko-výskumných projektov, medzi inými gestoroval Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier, ktoré bolo  postihnuté veternou kalamitou. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 100 vedeckých a odborných prác. 

Kedy: v utorok 18. 12. 2018 o 9.00 hod. v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na Patrónke v Bratislave