Veda v CENTRE: Podzemná voda Obnoviteľný zdroj vody a voda v zásobe

Termín: 29.1.2015, 17:00 - 29.1.2015, 19:00

Téma: Podzemná voda Obnoviteľný zdroj vody a voda v zásobe

Hosť: prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc., expert pre podzemné vody a vodohospodárske otázky

Kedy: 29. január 2015 o 17.00 hod.

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná sála na 2. posch.

Pozvánka