VEDA V CENTRE: Osteoporóza - „Tichý vykrádač kostí“

Termín: 26.4.2018, 17:00 - 26.4.2018, 19:00

Pozývame vás do aprílovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo sa osteoporóza zaraďuje medzi aktuálne civilizačné hrozby a prečo vlastne dochádza k nárastu rizika zlomenín u starších ľudí.

Vo štvrtok 26. apríla 2018 o  17.00 hod. bude naším hosťom uznávaný lekár a  rešpektovaný odborník na osteoporózu, prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prodekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor vnútorné lekárstvo a odbor endokrinológia. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava najmä na metabolické ochorenia kostí a ich vzťah k endokrinným ochoreniam.

Osteoporóza je závažné chronické ochorenie, ktoré postihuje obe pohlavia, viacej však ženy. Celosvetovo utrpí    1 z 3 žien a 1 z 5 mužov vo veku nad 50 rokov osteoporotickú zlomeninu. Osteoporózou však môžu trpieť už aj mladšie ročníky. Každých 30 sekúnd si niekto v Európskej únii zlomí kosť v súvislosti s poznanou či nepoznanou osteoporózou. Je nebezpečná tým, že jednak znižuje kvalitu života (po zlomenine), ale aj skracuje život. Zlomeniny, najmä krčka stehennej kosti, vedú totiž k zvýšenej úmrtnosti najmä vo vyššom veku. Pri osteoporóze je veľký problém v tom, že kým sa u človeka neobjaví zlomenina alebo ak si nedávame preventívne vyšetrovať kosti, o chorobe nemusíme ani vedieť. Preto ju voláme aj „tichý vykrádač kostí.“ Náš hosť v prednáške priblíži práve tie rizikové skupiny ľudí, u ktorých je potrebné na toto ochorenie myslieť dopredu. Základným diagnostickým nástrojom je denzitometrické vyšetrenie, ktoré je u nás veľmi dobre dostupné. Profesor Payer nám vysvetlí, kde sú príčiny vzniku osteoporózy, čo je cieľom a základom úspešnej liečby, ako dlho by mala liečba trvať, a aké rôzne antiporoticky pôsobiace prípravky – lieky máme k dispozícii na Slovensku.  A navyše sa dozvieme, v čom je liečba osteoporózy náročnejšia a zložitejšia ak sa nevenuje dostatok pozornosti jej prevencii.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

VEDA V CENTRE: Osteoporóza - „Tichý vykrádač kostí“

(plagát)