Veda v Centre: Budovy s takmer nulovou potrebou energie

Termín: 28.6.2018, 17:00 - 28.6.2018, 19:00

Pozývame vás do júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o  znižovaní energetickej náročnosti budov a to od fázy tvorby koncepcie, projektovania, realizácie a v neposlednom rade prevádzky budov. Je skutočne možné stavať energeticky úsporné, ekologicky bezpečné a ekonomicky efektívne budovy aj u nás?

Vo štvrtok 28. 6. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., vedúci Katedry technických zariadení budov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a súčasne prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Jeho profesijné zameranie je orientované na znižovanie spotreby energie pri prevádzke budov a tvorbu zdravého vnútorného prostredia v nich, čo sa dá docieliť správnym návrhom tak stavebnej časti, ako aj technických systémov využívajúcich hlavne obnoviteľné zdroje energie. 

Veda v Centre: Budovy s takmer nulovou potrebou energie  

plagát