Veda v Centre: Bezpečné a kvalitné potraviny

Termín: 25.6.2015, 17:00 - 25.6.2015, 19:00

Hosť: doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.
riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC v Bratislave

Kedy: 25. júna 2015
Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR

Pozvánka