Veda netradične

Termín: 10.11.2014, 9:00 - 11.11.2014, 20:00

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR (NCP VaT) Vás pozývajú na dvojdňové podujatie, ktoré predstaví vedu a techniku tak, ako ju nepoznáte.

Kedy: 10. a 11. novembra  2014

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, v čase od 9.00  do 20.00 h.

Myšlienkou celého podujatia je ukázať širokej verejnosti výskum, vývoj a inovácie v praxi. Všetky zaujímavosti z týchto oblastí budú predstavené interaktívnou a hravou formou, a to prostredníctvom rôznych experimentov a exponátov.

Pozvánka

Tlačová správa

Viac informácií o tomto ale aj iných podujatiach nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk.

Zdroj: CVTI SR