Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii

Termín: 11.7.2019, 17:00 - 11.7.2019, 19:00

Pozývame vás do Letného špeciálu vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o súčasných výskumných trendoch v oblasti „Veľkých dát“ a umelej inteligencie. Zameriame sa najmä na to,  ako a do akej miery umelá inteligencia dramaticky zmení našu budúcnosť.

Vo štvrtok 11. júla 2019 o 17.00 hod bude našim hosťom úspešný mladý slovenský vedec, matematik a informatik Martin Takáč, PhD., zo súkromnej výskumnej univerzity Lehigh, v Bethleheme, Pennsylvania, v USA. Jeho vedecko-výskumná práca je široko interdisciplinárna a zameriava sa najmä na umelú inteligenciu a jej aplikácie v logistike, inžinierskych stavbách, kvantovej chémii a robotike. Okrem toho sa venuje aj navrhovaniu nových optimalizačných algoritmov, ktoré sú určené hlavne pre vysoko výkonné superpočítače. 

Čo sú to vlastne tie Big Data? Dennodenne s nimi prichádzame do styku  a napriek tomu si mnohí nevieme predstaviť, čo sa za tým pojmom skrýva.  Vieme len, že  na celom svete sa každý deň vyprodukuje obrovské množstvo veľkých dát, ku ktorým prispievame aj my, jednotlivci, na sociálnych sieťach. Dáta sa generujú obrovským tempom, ktoré sa neustále zrýchľuje, takže dáta sa musia okamžite spracovávať, selektovať a ukladať. Ako vieme, čo z nich je dôležité a čo nie? Načo sa všetky tieto dáta zbierajú a spracovávajú? Ako a ktoré sa dajú ešte využiť a ako je to s ich bezpečnosťou? Je všeobecne známe, že priekopníkom v odvetví  veľkých dát bol a stále je vo svete známy Google. Ale zďaleka to už nie je len Google.  A do toho všetkého vstúpi umelá inteligencia, ktorej časom zveríme aj mnoho našich činností. Do akej miery a v ktorých oblastiach nášho života  nám to môže zásadným spôsobom zmeniť našu budúcnosť? Budeme to vedieť mať všetko pod kontrolou?  Mnoho otázok, na ktoré ešte stále hľadajú a budú hľadať odpovede odborníci, vedci a informační  a dátoví analytici po celom svete. 

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Raz do roka, v júli, pripravujeme Letný špeciál Vedy v CENTRE, do ktorej pozývame mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa úspešne presadili svojou vedeckou prácou v zahraničí. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

LETNÝŠPECIÁL / VEDA V CENTRE: Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii

plagát

Júlová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2019. Európska noc výskumníkov 2019 otvorí vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a výskumu. Festival sa uskutoční v piatok 27. septembra 2019 v 5 slovenských mestách Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Poprad.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie grantová zmluva č. 818109 a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR.