"Snehové vločky - je skutočne každá z nich jedinečná?"

Termín: 30.1.2018, 09:00 - 30.1.2018, 11:00

Všeobecne panuje na svete rozšírený mýtus, že žiadne dve snehové vločky nie sú rovnaké a každá je iná. Nie je to ale celkom pravda. Vedci dokázali, že existuje len 8 základných tvarov vločiek, ktoré môžu mať až 35 rôznych modifikácií. Pri mrznutí kvapky vody vzniká jej kryštalizáciou symetrický šesťuholníkový tvar vločky v rôznych modifikáciách, ktoré ovplyvňuje najmä usporiadanie molekúl vody a teplota počas procesu kryštalizácie. Zložité ornamentálne tvary vločiek sú osovo súmerné podľa troch osí súmernosti a stredovo súmerné podľa spoločného bodu týchto osí. Tvarom pripomínajú fraktál nazývaný Kochova vločka, ktorý sa dá zostrojiť opakovaným delením trojuholníka na princípe sebapodobnosti. Opakovaním procesu delenia bez obmedzenia môžeme vytvoriť krivku nekonečnej dĺžky.

O týchto, a mnohých ďalších matematických zaujímavostiach ukrytých v obdivuhodných geometrických tvaroch snehových vločiek sa môžete dozvedieť viac vo vedeckej cukrárni.

KEDY? -    30. januára 2018, o 9.00 hod.

KDE?   -    Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta, 8/A, 811 04  Bratislava

KTO?   -    DANIELA VELICHOVÁ

Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc., je vedúcou Ústavu matematiky a fyziky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Okrem pedagogickej činnosti na univerzite aktívne pôsobí v oblasti matematického vzdelávania európskych inžinierov v rámci Európskej organizácie SEFI a v Európskej asociácii žien v matematike EWM. Jej výskumnými záujmami sú predovšetkým geometria a geometrické modelovanie útvarov, ďalej počítačová grafika, e-learning v matematike a vývoj webových aplikácií. Je autorkou okolo 200 publikácií – kníh a vedeckých článkov v oblasti matematiky, geometrie, počítačovej grafiky a e-learningu