Slovenský národný korpus – Je slovenčina mäkká a ľubozvučná? Nezrušíme konečne ypsilon?

Termín: 24.1.2017, 09:00 - 24.1.2017, 11:00

Slovenský národný korpus je databázou veľkého množstva textov v slovenskom jazyku. Korpus nám pomôže odpovedať na otázky, ktoré najviac trápia dnešnú spoločnosť.

Ktoré je najdlhšie slovo v slovenčine? Ktoré slovo začína na (dlhé) „é“? Ako prenikajú anglické slová do slovenčiny? Aké zmeny v slovnej zásobe nastali v posledných desaťročiach? Je slovenčina mäkká a ľubozvučná? Nezrušíme konečne ypsilon?

Odpovede na tieto, ale aj iné otázky sa dozviete v našej vedeckej cukrárni.


Téma cukrárne: Slovenský národný korpus – Je slovenčina mäkká a ľubozvučná? Nezrušíme konečne ypsilon?

Dátum konania: 24. 1. 2017

Prednášajúci: RNDr. Radovan Garabík, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV