Si/Nie si zbehlý v MATLABe?

Termín: 03.12.2014, 8:30 - 03.12.2014, 13:30

Pracovný seminár " MATLAB v prostredí ISS CVTI SR "

Dátum konania:  3.12.2014

Čas konania:       8:30 - 13:30

Miesto konania:   Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje v spolupráci so spoločnosťou HUMUSOFT s.r.o. pracovný seminár " MATLAB v prostredí ISS CVTI SR " pre začínajúcich i pokročilých používateľov systému MATLAB. Súčasťou seminára je moderovaná inštruktáž v školiacom centre v CVTI SR a predstavenie portálu Integrovaného systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR (ISS CVTI SR).

Výpočtový systém MATLAB sa stal celosvetovým štandardom v oblasti vedecko-technických výpočtov a simulácií najmä vo sfére vedy a výskumu. CVTI SR pripravuje Integrovaný systém služieb (ISS CVTI SR) na infraštruktúe Dátového centra pre výskum a vývoj (DC VaV) na podporu výskumno-vývojových aktivít a transferu technológií a v rámci služby Poskytovanie systémov a aplikácií sprístupňuje systém MATLAB pre vybrané vysoké školy a ústavy SAV,ktoré sú financované z verejných zdrojov. V DC VaV je k dispozícii výkonná výpočtová infraštruktúra:

 • cluster s možnosťou paralelných výpočtov
 • 96 procesorových jadier pre vysokovýkonné výpočty
 • terminálové servery
 • portál pre riadenie prístupov

Po zaregistrovaní sa na našom portáli iss.cvtisr.sk získate on-line prístup cez pripojenie vzdialenej plochy. Detailný návod aj dokumentácia sú publikované na portáli http://iss.cvtisr.sk. Prístup k MATLABu je bezplatný pre oprávnených a zaregistrovaných používateľov.

ČO PORTÁL SO SYSTÉMOM MATLAB POSKYTUJE?

 • Základné moduly
  • MATLAB
  • Scheduler MDCS
  • Parallel Computing Toolbox
  • SIMULINK
 • Takmer úplnú ponuku modulov MATLABu
 • Využitie modulov MATLABu v širokom spektre prírodovedných a technických, ale aj iných odborov
 • Možnosť interaktívneho a dávkového (off-line) spúšťania úloh (pripravuje sa)

Ďalšie informácie:

       Pozvánka

projekt NITT SK

REGISTRÁCIA