Seminár: Výsledok | Patent | Licencia

Termín: 17.5.2017, 8:15 - 17.5.2017, 12:00

Seminár pre vedeckých pracovníkov zameraný na nasledovné témy:

  • Význam a využitie priemyselno-právnej ochrany vo vede a výskume
  • Rešerš ako nástroj na posúdenie novosti výsledkov výskumu a vývoja
  • Služby Centra transferu technológií pri CVTI SR vo vedeckej praxi


Podujatia sa môžete zúčastniť nielen osobne, ale aj virtuálne prostredníctvom sledovania live streamu s možnosťou zapojenia sa do diskusie. Link s vysielaním a e-mailovú adresu pre zaslanie otázok do diskusie Vám zašleme po registrácii.

Na podujatie je potrebné sa vopred  registrovať  (do 16. 05. 2017, 12.00 hod.), registrácia je bezplatná.

Program seminára:

8.15 – 8.50    Registrácia
8.50 – 9.00 Otvorenie

9.00 – 10.00

Transfer technológií vo vede a výskume + diskusia
(Mgr. art. Mária Pospíšilová)
10.00 – 10.15 Prestávka
10.15 –11.15

Využitie a význam rešeršných služieb
(Mgr. Michal Vetrecin)

11.15 – 12.00

Praktické ukážky vyhľadávania v patentových registroch + diskusia

Miesto konania:
Konferenčná miestnosť CVTI SR, 2. poschodie
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava