seminár: Úvod do COMSOL Multiphysics

Termín: 02.6.2017, 09:00 - 02.6.2017, 13:00

Pozývame Vás na ďalší z pracovných seminárov k softvérovým systémom poskytovaným prostredníctvom Integrovaného systému služieb CVTI SR (ISS CVTI SR).

Seminár organizujeme spolu s naším partnerom, spol. Humusoft s.r.o. Obsahom seminára budú novinky k systému Comsol Multiphysics a tiež možnosť vyskúšať si prácu so systémom pri vytváraní multifyzikálnych úloh pod odborným vedením lektora.

Pracovný seminár je vhodný najmä pre začiatočníkov a záujemcov o prácu so systémom Comsol Multiphysics, ktorý je inštalovaný a prevádzkovaný v našom Dátovom centre pre výskum a vývoj (DC VaV) v Žiline.

PROGRAM:

08:30 Registrácia

09:00 Predstavenie ISS CVTI SR

09:15 Zoznámenie sa s prostredím a základnými úlohami

10:30 Prestávka, konzultácie

11:00 Sieťovanie, nastavenie a výpočet multifyzikálnych úloh

12:00 Záver, diskusie, otázky, konzultácie

Podujatie sa uskutoční v piatok 2. júna 2017 od 9. do 13. hodiny v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, konferenčnej miestnosti na 2. poschodí.

REGISTRÁCIA