Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied

Termín: 13.2.2014, 10:00 - 13.2.2014, 11:00