Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti medicíny

Termín: 27.2.2014, 10:00 - 27.2.2014, 11:00

Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch  z oblasti medicíny