85vyrocie.cvtisr.sk

PODUJATIE JE ZRUŠENÉ! Klimatická zmena: Dokážeme si udržať svoj komfort a zároveň zlepšiť vyhliadky ľudstva?

Termín: 17.3.2020, 09:00 - 17.3.2020, 11:00

PODUJATIE JE ZRUŠENÉ. O náhradnom termíne podujatia Vás budeme informovať.

Bratislavská vedecká cukráreň / Dr. Ing. František Simančík /

17. 3. 2020 o 9.00 hod. v CVTI SR

Približne pred dvesto rokmi objavili ľudia pod zemou energetickú špajzu. Začali ju s chuťou vyjedať pričom radikálne stučneli (z približne jednej miliardy na dnešných sedem). Naviac v domnienke, že zásob vhodnej energie je dosť, zleniveli v hľadaní alternatív a venovali sa viac svojmu vlastnému komfortu. Špajza sa však postupne vyprázdňuje a následky nášho prejedania zanechávajú v okolí také silné stopy, že ak sa zavčasu nespamätáme a znova nezačneme usilovne pracovať, radikálnemu chudnutiu sa nevyhneme. A možno je aj neskoro.

Naše správanie je preto potrebné okamžite radikálne prehodnotiť, pričom technický pokrok stále dáva dobré predpoklady na to, aby sme za uspokojivé pohodlie nemuseli v budúcnosti zaplatiť privysokú cenu. Prednáška bude venovaná paradoxu spočívajúcom v našej úpornej snahe po rastúcom komforte, ktorá však s vysokou pravdepodobnosťou vyústi do extrémnych environmentálnych problémov.

HOSŤ:  Dr. Ing. František Simančík

je uznávaným odborníkom na neželezné kovy, kompozity a technológie ich výroby a spracovania. Ako hlavný koordinátor viedol množstvo výskumných projektov, vrátane dvoch projektov rámcových programov EÚ, projektu MNT Eranet, piatich  projektov APVV, z ktorých viaceré skončili ako „success stories“ v danom programe. V úlohe koordinátora pôsobil aj v piatich projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ, výsledkom ktorých je Centrum excelentnosti pre výskum kompozitov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie v Bratislave (CEKOMAT) a Inovačné centrum pre ľahké kovy a kompozity (Inoval) v Žiari nad Hronom, ktoré doteraz vedie. Vychoval osem  doktorandov, z ktorých všetci ostali aktívne pracovať vo výskume. Je spoluautorom viac ako 300 odborných publikácií, vrátane 60 pozvaných prednášok na významné vedecké podujatia a spoluautorom 30 udelených patentov.

Za svoju doterajšiu vedecko-výskumnú prácu získal viacero ocenení, napríklad cenu Technológ roka SR 1998 či Krištáľové krídlo v kategórii medicína a veda a Osobnosť vedy a techniky SR v roku 2011. V súčasnosti pôsobí ako člen Predsedníctva SAV a vedúci aplikačného centra Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

 

×