Odpad ako zisk

Termín: 25.1.2018, 17:00 - 25.1.2018, 19:00

Pozývame vás do januárovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o organickom odpade a možnostiach jeho optimálneho zhodnocovania tak, aby sme z toho profitovali.

Vo štvrtok 25. 1. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom vedec, strojár ­- konštruktér a uznávaný odborník v oblasti výskumu a vývoja progresívnych  technológií zhodnocovania odpadu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality na Strojníckej fakulte sa profesionálne venuje najmä výskumu a vývoju konštrukčných časti a uzlov strojov a technologických liniek určených na zhodnocovanie odpadov.

POZVÁNKA (Veda v Centre): Odpad ako zisk

plagát