NetAcad - konferencia národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“

Termín: 14.6.2018, 10:00 - 17.6.2018, 12:00

Konferencia je zameraná na najnovšie trendy vo vzdelávaní predmetov v oblasti počítačových sietí a internetu vecí na stredných a vysokých školách. Poskytuje priestor pre učiteľov vymieňať si informácie a skúsenosti, vypočuť si zmeny v dostupných vzdelávacích podkladoch, plány pre rozvoj Sieťového akademického programu Cisco, či dostupné riešenia pre oblasť Internetu vecí, ktoré je možné využiť vo výučbe.


Kedy a kde:

14. – 16. júna 2018  

Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná  http://www.hotelacademia.sk/


Program konferencie


Cena účasti na konferencii: náklady spojené s účasťou na konferencii sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia-vzdelávanie pre 21.storočie.

Počet účastníkov: max. 82

Prihlásenie: vyplnením krátkeho online dotazníka na:  http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/783627?lang=sk

Prihlásení záujemcovia budú následne inštruovaní ohľadne ďalšieho postupu, v rámci ktorého vyplnia kartu účastníka projektu.