MATLAB – ISS CVTI SR

Termín: 08.10.2015, 09:00 - 08.10.2015, 13:30

Pozvánka na seminár na tému výkonné výpočtové prostredie pre vedeckovýskumnú komunitu.

Hosť: R. Michaely, MathWorks

Kedy: 8. októbra 2015 o 9.00 hod.

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná sála na 2. posch.

Pozvánka

Vstup voľný

Registrácia do: 7. 10. 2015