85vyrocie.cvtisr.sk

Liečivé rastliny, bylinky, čaje…nielen na Vianoce

Termín: 13.12.2018, 17:00 - 13.12.2018, 19:00

Pozývame vás do decembrového vianočného špeciálu vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o bylinkových čajoch, ktoré voľakedy pili naši starí rodičia, keď ešte neboli bežne dostupné exotické vône a koreniny. Budeme hovoriť všeobecne o ich liečivých účinkoch   a ich význame pre naše zdravie, ale aj o tom, ktoré by nemali chýbať ani dnes na vianočnom stole.

Vo štvrtok 13. 12. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom vedkyňa a výskumníčka, odborníčka na pestovanie liečivých rastlín Ing. Iveta Čičová, PhD., z Výskumného ústavu rastlinnej výroby NPPC v Piešťanoch. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava na  zachovanie genofondu liečivých rastlín a pseudoobilnín pre budúce generácie, vrátene zhromažďovania, hodnotenia, množenia a výskumu liečivých rastlín.

Prednáška  bude zameraná na najznámejšie rastliny používané v ľudovom liečiteľstve a na liečivé rastliny našich predkov z polí a záhrad. Liečivé rastliny, ktoré sa používali v ľudovom liečiteľstve boli divorastúce druhy, ale hovoriť budeme  i o odrodách získaných šľachtením. Dozvieme sa prečo pestovať liečivé rastliny, a ktoré z liečivých rastlín by nemali chýbať ani v našich záhradách či v našich domácnostiach. Bylinky a Vianoce - ako to bolo v minulosti a ako je to teraz? Ktoré liečivé bylinky patria odjakživa k Vianociam? Prednáška bude spojená nielen s praktickou ukážkou liečivých rastlín a  prehliadkou vzorkovnice semien genetických zdrojov liečivých rastlín, ale aj s malou ochutnávkou tradičných vianočných bylinkových čajov.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Liečivé rastliny, bylinky, čaje…nielen na Vianoce    

×