Informačný deň iniciatívy EUREKA

Termín: 05.10.2017, 09:00 - 05.10.2017, 12:00

Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR pozýva 5. októbra 2017 na Informačný deň EUREKA. 

Cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom informácie o iniciatíve EUREKA, možnostiach predkladania projektov na Slovensku, pravidlách účasti.

V rámci podujatia bude možnosť konzultácií projektových návrhov. 

Podujatie sa uskutoční v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, v konferečnej miestnosti na 2.poschodí.

Účasť je potrebné potvrdiť e-mailom na adresu jana.stadtruckerova@minedu.sk

program podujatia