Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému

Termín: 19.3.2018, 09:30 - 19.3.2018, 12:30

Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) Vás pozývajú na odborný seminár Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému.

V Univerzitnej knižnici Technickej Univerzity v Košiciach, 19. 3. 2018 o 10:00 hod. 

Rámcový program EÚ Horizont 2020 je najväčším programom pre vedu, výskum a inovácie na svete. Získať H2020 granty v celosvetovej konkurencii nie je jednoduché, ale nie je to ani nemožné. Aj tieto európske fondy dokážu prispieť k tomu, že sa z Košíc stane atraktívny magnet pre inovácie.

Aby sa Košice stali takýmto mestom, je potrebné zapojiť do celého inovačného procesu občanov, politické autority, univerzity,lokálne firmy a veľké podniky. Vieme vytvoriť z Košíc inteligentné mesto a stredisko inovácií na Slovensku?

Ako zapojiť do tohto procesu všetkých aktérov na občianskej, inštitucionálnej či politickej úrovni? V čom majú Košice oproti iným mestám výhodu a prečo by sa práve Košice mohli stať „slovenským Brnom“?

Príďte s nami diskutovať o tom, ako môžeme vytvoriť z Košíc slovenské centrum inovácií a inteligentné mesto, ktoré bude úspešným slovenským príbehom.

Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému /program

REGISTRÁCIA