High Time for Beam Time - národný informačný deň a predstavenie výzvy

Termín: 18.6.2016, 8:45 - 18.6.2016, 10:30


NÁRODNÝ INFORMAČNÝ DEŇ

V mene organizácií Foundation of Innovative Initiatives a Centra vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľujeme pozvať na národný informačný deň projektu High Time for Beam Time,  na ktorom budú prezentované informácie k  výzve pre podniky na podávanie žiadostí pre možnosť realizáciu štúdie uskutočniteľnosti v jednej z veľkých výskumných infraštruktúr, ktoré participujú v sieti Science Link Network.

Kedy: 8.6. 2016, od 8.45

Kde: konferenčná miestnosť na 2. poschodí, CVTI SR, Lamačská cesta 8/a, 811 04  Bratislava

PROGRAM PODUJATIA

REGISTRÁCIA  

Kontakt pre registráciu: nina.bratkova@cvtisr.sk

Podujatie sa bude konať v anglickom jazyku.

Toto podujatie je zorganizované vďaka podpore International Visegrad Fund.


VÝZVA PRE PODNIKY

Výzva High Time for Beam Time umožňuje realizáciu výskumu v špičkových európskych veľkých výskumných infraštruktúrach, typu beamline, združených do siete SCIENCELINK. Cieľom je predstaviť podnikom realizujúcich výskum a vývoj široké spektrum praktického využitia beamline technológií, ktoré tieto zariadenia umožňujú v priemyselnom výskume a sprostredkovať slovenským výskumníkom a inovátorom prístup k týmto infraštruktúram. Výzva bude spustená 1. Júna 2016.

Deadline pre prihlasovanie výskumných zámerov do výzvy je 31. júl 2016.

Podnik vybraný na základe predloženého stručného výskumného zámeru získa bezplatný predvýskum, tzv. štúdiu uskutočniteľnosti ním vybraných vzoriek.

Tlačová správa / Press Release

Podmienky pre zapojenie sa do výzvy

Formulár pre zapojenie sa do výzvy

Informácie k výzve: anna.janusova@cvtisr.sk