Európska únia - podpora podnikania - možnosti

Termín: 30.9.2014, 9:00 - 30.9.2014, 13:00

Konferencia Europe4Business: Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie

30. september 2014, Veľká kongresová miestnosť Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava

Aktuálne pripravované podujatie je súčasťou Európskeho týždňa pre malé a stredné podniky (SME Week).

Zámerom konferencie je prezentovať súčasné možnosti, ktoré EÚ ponúka pre podporu podnikania, ale tiež pre výskum a inovácie. Zároveň sa priblíži i to, čo možno očakávať v novom programovom období 2014 - 2020.  

Konferencia Europe4Business: Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie