ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ

Termín: 21.5.2019, 9:30 - 21.5.2019, 16:00

Centrum vedecko-technických informácií v rámci projektu SK4ERA spolu s a univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ,

ktorá sa uskutoční dňa 21.5.2019, v kongresovej hale Univerzity Mateja Bela,  Banská Bystrica.

Cieľom tejto konferencie je zmapovať situáciu na slovenských  výskumných organizáciách, univerzitách, v akadémii ako aj v grantových  agentúrach v súvislosti s dodržiavaním a podporou zásad vedeckej integrity,  uviesť konkrétne príklady organizovania infraštruktúr pre zabezpečenie etického vykonávania výskumu a vzdelávania v európskych krajinách a hlavne spoločne načrtnúť a prediskutovať následné kroky, ktoré je v tomto ohľade potrebné vykonať pre zlepšenie a zharmonizovanie pravidiel v rámci Slovenska a Európy.

REGISTRÁCIA

ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ  (pozvánka s programom)