Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

Termín: 27.9.2018, 17:00 - 27.9.2018, 19:00

Pozývame vás do septembrovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o súčasnom stave dôchodkového systému na Slovensku. Budeme ho analyzovať z hľadiska demografických prognóz, očakávanej výšky dôchodkov a spravodlivosti. Aké sú jeho problémy a čo by sa malo zmeniť, aby bol spravodlivý, udržateľný a poskytoval adekvátne dôchodky?

Vo štvrtok 27. 9. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom matematik a uznávaný odborník na finančnú matematiku doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, informatiky a fyziky UK v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje aplikáciám finančnej matematiky v  riadení portfólia a v dôchodkových systémoch.

POZVÁNKA (Veda v Centree):  Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

plagát