Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI

Termín: 21.5.2015, 09:00 - 15:00

Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI 

Pozývame Vás na záverečnú celoslovenskú konferenciu projektu NISPEZ.

V tomto ročníku podujatia budú prezentované odpočty a dosiahnuté výsledky všetkých štyroch aktivít projektu NISPEZ.

 

21. máj 2015, 9.00 hod.

CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 2. poschodie, konferenčná miestnosť č. 235

 

POZVÁNKA

 http://brana.cvtisr.sk/

 

odborný garant podujatia PhDr. Mária Žitňanská

organizačný garant podujatia Mgr. Michal Sliacky