Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla

Termín: 28.3.2019, 17:00 - 28.3.2019, 19:00

Pozývame vás do marcovej vedeckej kaviarne na historický exkurz dejinami slovenského ochotníckeho a profesionálneho divadla. Priblížime vám, kam až siahajú korene slovenského divadelníctva a ako vplývali na jeho profesionálny vývoj rozhodujúce spoločensko-historické medzníky v našich dejinách, od najstarších čias až po koniec tisícročia.

Vo štvrtok 28. 3. 2019 o 17.00 hod. bude našim hosťom významná osobnosť spoločenských vied, divadelný historik, kritik a pedagóg prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej teatrológie a aktuálny laureát ceny Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, ktorú získal v roku 2018 za celoživotné dielo.

Dlhodobo pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a profesor dejín slovenského divadla na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. V súčasnosti pod jeho editorským vedením vzniká jedinečná dvojdielna publikácia s  názvom  Dejiny slovenského divadla, ktorej prvá časť už vyšla na začiatku tohto roka a jej druhá časť vyjde v roku 2020 pri príležitosti 100. výročia vzniku profesionálneho divadla na Slovensku.

Dejiny slovenského profesionálneho divadla sa začali písať po roku 1920, keď administratívno-politickým rozhodnutím vzniklo Slovenské národné divadlo v Bratislave. Aký základ a aké podmienky  pre jeho vývoj vytvorilo ochotnícke divadlo na Slovensku? Alebo to bolo inak? V akom geopolitickom prostredí sa divadlo rodilo a rozvíjalo, a aké prekážky stáli na začiatku  jeho neľahkej a komplikovanej  cesty? V prednáške sa pokúsime ponúknuť prehľadný obraz o vývinových obdobiach slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách na pozadí  spoločenských a  dejinných súvislostí. Priblížime najdôležitejšie fakty a udalosti, ale predstavíme aj významné osobnosti a tvorcov slovenského  divadla. Dozvieme sa mnohé zaujímavosti o dráme, dramaturgii, réžii, herectve, scénografii či iných zložkách divadelnej inscenácie. Objasníme, ako sa v priebehu času a dobového kontextu menila úloha divadla vo vývoji spoločensko-kultúrneho života a do akej miery reflektovalo rozhodujúce spoločensko-politické dianie. Na záver prednášky nám profesor V. Štefko ako vedúci autorského kolektívu predstaví proces prípravy doteraz najrozsiahlejšieho a najkomplexnejšieho diela, ktoré mapuje vývoj a dejiny slovenského divadelníctva.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

VEDA V CENTRE: Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla

plagát