Konferencia o podpore a rozvoji talentu

Konferencia o podpore a rozvoji talentu

(Conference on the Fostering and Development of Talent)

Dátum:  12. – 13. september 2016

Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava


Cieľ:  Konferencia o podpore a rozvoji talentu je kľúčovým podujatím v oblasti vzdelávania, ktorého hlavným zámerom je vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu zameranú na podporu talentu a nadania s dôrazom na oblasť školského a odborného vzdelávania. Jej realizácia umožní šírenie povedomia o potrebe a možnostiach rozvoja talentu, profilovanie názorov a postojov nielen v rámci akademickej sféry, ale aj medzi širšou odbornou verejnosťou na celoeurópskej úrovni.

Konferencia je určená pre zástupcov inštitúcií a orgánov Európskej únie, tvorcov príslušných národných politík z jednotlivých členských štátov, aktérov z oblasti vzdelávania a podpory talentov a talentovaných jednotlivcov, organizácie zameriavajúce sa na prácu s talentom, ako aj ďalšie zainteresované skupiny v oblasti podpory a rozvoja talentu.

Účastníci konferencie sa budú môcť zúčastniť prednášok a panelových diskusií renomovaných domácich a zahraničných odborníkov, pútavého sprievodného programu či fakultatívnej exkurzie do zážitkového centra vedy Aurelium.

   Spolufinancované z programu Európskej únie Erasmus+.


KONTAKT: Marta Pavlíková; 02/69 253 182; marta.pavlikova1@cvtisr.sk

WEB: talents2016.cvtisr.sktlačová správa: RAST EURÓPSKEJ EKONOMIKY POMÔŽE POSILNIŤ AJ CIELENÁ PODPORA TALENTU   /september 2016 /

fotogaléria: Konferencia o podpore a rozvoji talentu 

monitoring médií: Konferencia o podpore a rozvoji talentuPosledný update stránky: 2019-04-17 13:06