Aktivity NCP VaT

Ťažiskové aktivity priamej komunikácie s verejnosťou

Veda v CENTRE

 • Vedecká kaviareň popularizujúca svet vedy a výskumu, stretnutie vedeckých osobností s odbornou i širokou verejnosťou.
  Miesto konania:
  Bratislava, budova CVTI SR,
  Nitra
  , Divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle K. Spišáka – v spolupráci s NCP VaT organizuje Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
  Banská Bystrica, Rektorát UMB, organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – v spolupráci s NCP VaT,
  Prešov, Študentská jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove – v spolupráci s NCP VaT,
  Piešťany, budova Kursalónu, Beethovenova 5 v Piešťanoch. 

Vedecká cukráreň 

 • Prezentácia aktuálnych tém z oblasti vedy a výskumu, diskusia popredných vedcov so žiakmi vo veku od 12 do 20 rokov a ich pedagógmi, neformálne rozhovory spojené so sladkým občerstvením. 
  Miesto konania:
  BratislavaPrvá bratislavská vedecká cukráreň – spolupráca NCP VaT s o. z. Mladí vedci Slovenska,
  Nitra – spolupráca NCP VaT s o. z. Mladí vedci Slovenska a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
  Košice, Michalovce – organizuje Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (RCM) v Košiciach pod gesciou NCP VaT

Spektrum vedy

Laboratórium

 • cyklická diskusná relácia o vede odvysielaná na okruhu Rádia Devín, 
 • spoločný projekt Národného centra pre popularizáciu  vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR a Slovenského rozhlasu,
 • témy jednotlivých relácií korešpondujú s témami vedeckých kaviarní pod názvom Veda v Centre.

Výstavy

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

 • spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pri organizáciií podujatí:
  Konferencia o vzdelávaní k vede a technike na stredných školách
  Výtvarná súťaž
  Grafická súťaž
  Galavečer a odovzdávanie ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku
  Festival vedy a techniky


Ťažiskové aktivity nepriamej komunikácie s verejnosťou

Centrálny informačný portál a informačný systém pre výskum, vývoj a inovácie

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie ponúka prehľad vybraných podujatí z oblasti vedy a techniky, ktoré sa konajú na Slovensku a v krajinách EÚ.

Zdroj: CIP VVI , NCPVat
Posledný update stránky: 2016-02-05 12:42